Zásady ochrany osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je správcem Vašich údajů

Souhlas udělujete fyzické osobě podnikající Jaroslavu Staňkovi, IČO: 48350788, se sídlem Klostermannova 96, 342 01 Sušice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzni pod spisovou značkou A 29743, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

Vyplnění formuláře a odeslání kontaktního či poptávkového formuláře
• Jméno a příjmení
• Telefonní číslo
• E-mailová adresa
• Textový obsah zprávy
 
DALŠÍ NEPŘÍMÉ ÚDAJE
• IP adresa
• Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
• Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za těmito účely:
• Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu
• Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
• Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Za jakým účelem osobní údaje spravujeme a jak dlouho?

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. Jinými slovy Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtěte si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.
 
Kontaktní a poptávkový formulář – údaje z formuláře sbíráme za účelem společného jednání a možnosti vytvoření nabídky či reakce na váš dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jednání o uzavření smlouvy nebo nejdéle po dobu 1 roku od zaslání vaší zprávy, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 
Identifikační a adresní údaje můžeme využít v souladu s tzv. oprávněným zájmem pro tvorbu interních statistik. Anonymizované výstupy z těchto statistik využíváme za účelem zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
 
Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
 
Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádřením jejich souhlasu pomocí aktivní interakce – například zaškrtnutím příslušného pole, pokračování v úkonu vedoucí k odeslání dat, potvrzením příslušného tlačítka nebo na základě oprávněného zájmu. Zpracování údajů za tímto můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu info@elwestreality.cz.

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas, nebo kde tento účel definuje zákon.
 
Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost odcizení osobních údajů během přenosu dat (registrace, přihlašování, odesílání v rámci formuláře apod.) Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti:
 
• United Networks SE, IČ: 03579051, se sídlem Nepomucká 1232/215, Černice (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň, zapsanou u Krajského soudu v Plzni, oddíl H, vložka 127

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

• Požadovat po nás informaci, které Vaše osobní údaje zpracováváme.
• Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
• Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
• Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
• Požadovat přenesení údajů.
• Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.
 
Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Tato stránka používá různé typy cookies.
 
Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu.

Jaké existují druhy cookies?

Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy.
 
Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.
 
Druhý typ souborů cookies se ukládá na delší dobu (např. několik týdnů až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu. Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

Za jakým účelem soubory cookies využíváme?

Funkční cookies – Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
 
Analytické cookies – Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Jsou sbírané anonymně a pomáhají zlepšovat webové stránky.
 
Preferenční cookies – Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.
 
Marketingové cookies – Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách a data jsou využívaná podle našich reklamních partneru. Tyto společnosti mohou využívat údaje pro nabízení relevantní a personalizované reklamy. Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.
 
• SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik). Více informací ZDE
• Google (AdWords) Více informací ZDE
• Facebook (Facebook Pixel). Více informací ZDE
• RTB (Adform). Více informací ZDE

Jak cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:
 
• Google Chrome Smazání dočasných souborů a cookies
• Google Chrome Povolení souborů cookies
• Mozilla Firefox Smazání dočasných souborů a cookies
• Mozilla Firefox Povolení souborů cookies
• Internet Explorer Smazání dočasných souborů a cookies
• Internet Explorer Povolení souborů cookies
• Microsoft Edge Smazání dočasných souborů a cookies
• Microsoft Edge Povolení souborů cookies
• Opera Smazání dočasných souborů a cookies
• Opera Povolení souborů cookies
• Apple Safari Smazání dočasných souborů a cookies
• Apple Safari Povolení souborů cookies
• Seznam.cz prohlížeč Smazání dočasných souborů a cookies

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11. 5. 2020.
Poslední aktualizace podmínek proběhla 11. 5. 2020.